את ההרגשה קיבלתי הבוקר כשפתחתי את פי במקלחת. הן היו שם. עומדות במקומן צמד חמד חמודות. לבן ועוד לבן הן שתיים. "הרי לפני דקותיים עוד הייתן שונות?!" לא עונות. אני שם חולצה ויורד למטבח. מלאכתן מיד תתחיל.