יקי טובאק

מכור להומור ומשתדל להכניס ממנו ליצירות שלי

קצת בשר בדבש

חייל בובה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה