יקי טובאק

מכור להומור ומשתדל להכניס ממנו ליצירות שלי

קצת בשר בדבש

אובססיה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה