יקי טובאק

מכור להומור ומשתדל להכניס ממנו ליצירות שלי

חייל בובה

אובססיה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה