בחלומי נישֵאתי לאָחֵר

זָר מושלם

מידותיו-על פי הספר

 

 

כל הלילה התפתלתי.