הסהר האיתן

בת 17 אוהבת לכתוב ולשיר

מדבריות מעובדת

את

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה