נגהץ אותך
במתינות תכול ערב,
מכל שאריות הספקות והפחד.
וכך בנוחם שקט,
תהפך מעלה רועד, לאיתן ברוח.

וברוגע פניני כוכבים,
נצבע קצוותיך שדוהים
לצבעים שבם השמש,
מטביעה זהרורים.

ולבסוף אכבס אותך
בידיים מרוככות בציוץ ציפורים,
לקול זמירות השחר.
ותצא
נוטף נקיות,
ומבושם בעצמאות
אל התחלה חדשה.