אבי מרקדו

סטודנט לכתיבה אמנותית. נולדתי בשנת כך וכך, יאדה יאדה יאדה... ועכשיו אני כאן

נעלים נוחות

בחירות קטנות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה