משתפלת מתקמרת בצהוב ובירוק מסמנת מתקרבת בנחשולים בולעת מתפרשת מתחמקת ברחם אדמה