מניחה את כף רגלי החשופה באדמה מהססת מתקרבת דורסת רגבים מושקים מטל המלטפים ברוך אחת שאבדה לא פעם אחת אחורה- מניפה את ראשי בקצה העין ענן מאדים מתפשט לעברי כמו בת יענה שמרדה במה שלמדה טומנת בערגה את הכף השנייה משחררת נשימה ארוכה מתפלשת מתרחבת מחישה צעדיי לשביל של חיי