הקשיבי למילים לערוותן המתהפכת חוצה הניחי להן להתדפק בפתח אוזנך לצנוח פנימה לחלל נפרץ בדקות נענוע פשוטת זרועות נשכבת על האספלט השחור נמתחת חשה איברייך זעים מפלסים דרך בנוזל הסמיך החם והצורב מיוזעים וצמאי חיים מנסים בשארית כוחם לרכוש עצמאות נפרדת את תקומי. זה יכאב ישתק מחצית גופך הרעב הפעם זו שאלה קיומית לא עצלות המזדחלת דרך יד, זרוע וירך שריר, לוע וספק ואחרי תרגישי טוב איבר לאיבר מהודק מתחברת להוא שלשמו נחלצת להוא שלשמו קמת