פוחדת לשכוח, לאבד מעוצמת הכאב לפעמים אני מתרגשת מדברים פעוטים, מצירופי מילים כמו שנהגנו לבלוש בשפה העברית ביחד בסדנה בכתיבה יוצרת ביקשה המנחה להגדיר את המילה 'גזגזים' כאילו זו הפעם הראשונה ששמעת מילה זו. כתבתי : בשעות הליל המאוחרות כשרוב המבוגרים הלכו לישון והילדים ודאי שהלכו לישון מתחילים ה'גזגזים' את פעולתם הלילית ראשית, בודקים את הנדון שלפניהם האם גופו תופס מיטה שלמה? מחצית או רבע? שנית, מוודאים האם הנדון נכנס לתרדמת משנתמלאו שני התנאים מטפסים הם בחדווה חבורות חבורות על גוף הנדון 'מגזגזים' דלק אנושי רווי אנרגיה ליום המחר אני שומעת את צחוקך מהדהד בחלל מושיט את זרועך השרירית כאילו עומד אתה לקבל זריקת חיסון ואומר : נו כבר מעייני, על מה את חולמת? 'תגזגזי' אותי הלוואי ויכולתי