לא תמיד ברור לאיזה כיוון נושבת הרוח בעין הסערה מתערבלת מסתחררת פוערת פערים ומתירה קשרים מעל גגות אדומים גועשת רוגשת מעיפה בשרשרת עלים כמושים מהסוף להתחלה וחוזר חלילה.