תן לי נס אלוהים נסה אותי בניסים תן לי נס, אלוהים תן סימן שאתה מסכים לא לשם הפעלול, אלוהים לא לשם קרקס ולהטוטים תן לי נס, אלוהים הב לי אותו בכותונת פסים שמו היה יוסף ניצב הוא מולי עירום ושותק עירום מקדם עירום מפעם עירום חוטא עירום חווה עירום אדם עירום גן עדן עירום הפרת עירום חידקל חוד לי, אלוהים חוד לי ותן לי זמן תן אומץ בלב מתכת המצא משהו לא ידוע לא קיים שלא נברא עדיין מעולם