יום אחד אתה קם בבקר ומחליט: אני רוצה שקט אתה לוקח לך יום חופשי רק לעצמך היום אני עם עצמי, אתה אומר מתחיל לכתוב ביומן ואחרי כמה שורות קם באי שקט עובר לספר נשכח שהעלה אבק על מדף הספרים כזה שרצית לקרוא מזמן היום אני עם עצמי, חוזר בגאווה ואחרי כמה דפים קם באי שקט עובר לאמבט ממלא אותו בקצף לבן ריחני נכנס, המים מגיעים עד צואר ואחרי כמה דקות קם באי שקט מטפטף על רצפת האמבט עובר לחדר שם דיסק שלא שמעת מזמן נשכב פרקדן ושוב אחרי כמה דקות קם באי שקט חוזר ליומן ומסכם- משקט נוצר אי שקט מתלבש ויוצא לעולם