מוקפת בחומת אוויר מלאה, מנופחת במין ובריק חולפת על פני אנשים הנושקים לבלות על פני נשים הרות ריקה ומלאה מביטה מבעד חרכי שריונה מתקדמת יותר נסוגה מעט לופתת חזק במוט שעון על אמות מידותיה פרקי ידיים מכחילים מאמץ מרפה אחיזה מביטה מרוכזת בנקודה בחלל נפלה החומה