בעזרת השם יתברך

 

 

כל ימי לא ידעתי עמל

ולמישור כל עקוב נהפך לי

ואשא נהי והגה כי על –

מעולם לא טמנו זדים פח לי

 

 

ופניכם למולי שוחקות

ותאמרו: "אך נפשו המעונגת

ללבוש שק נתאותה ולבכות

אך על מה- לא מצאה לה מנגד

 

 

אז פָנַי חלמיש לעומת

כל לועג ולוהג אשימם

כי ידעתי היטב מהומת ומאומת -

מבקשֵי הושיבני שומם

 

 

בינתם- גלותה מי יוכל?

חשכים מתהלכים בקהלם

כי הן טעם המן של שכר העמל

לא יגע על שפתי לעולם