לילה
חיוך קטן
והמון אביזרים
קטנים
וקטנים פחות
מתווכים בינינו.

אני נזכר בשיר
אהבה
בין אדם לעמוד
גם אנחנו יכולים
לאהוב

שיחה עשויה
פורצלן
ועץ בלתי מהוקצע
אבל משוח בלכה
וזכוכית, מוכתמת אפר תוצרת הולנד
ביני לבינך

אני מרים עט,
מדמיין שהוא חרב
פלדה או
נירוסטה מצוחצחת
וצלמיתך משוקפת בה

הדברים בינינו
מסתכמים שורות יפות, יפות
לבודות עור מזוייף,
מסתיימות בשתי ספרות
או אחת
לכל אמרה, מחיר.
אני מצביע, אתה מבאר

אתה מחייך, אני
משאיר כסף על הדלפק
והולך

 

 

 

 

תודה ל Ian Brown