בגנזה
נמלא תזזית
תחילתה - קרביים
וסופה, שהיא מזעזעת
כל פסיק,
בגוף הזה

מזרזוף קל,
מים חיים
לבטון יצוק
תמזוגת איתנים

נִרצע מצלול
חבוט קידות, מכלול
כמו יהודי טוב
בבית הכנסת

פרטיטורה של
תגים
ואני, בקלחת