הלב שלך
בתמיסת סודה
קאוסטית

חצי פרפור
תשעה מיליבאר

ואתה נושך את השפה
כמעט עד זוב
ומחבק אותה
כדי פקיקת עצמות

כמו שאתה רוצה
בחזרה