אחת,
בזִקנתה
נשלטת,
בתִמצוּת,
מרחוק

שתיים
שהיו לה
כִּבשרה, זועפות,
אוכפות. כמו

שלוש
גפי זרוע המתכת
במכונת הבובות בקָניון.

 

 

 

 

 

לגרסת 95 אוקטן