אין צורך להכביר
במילים
איך היא ממיחה אותך
חיכּהּ מזופת דבש
שפתה חמאה
קלה, קלה
במילה

הרכבת כאן
אַחֵרֶת

די במבט
הרווח בינינו מוּפז
לשונה, סכרין
חצי משפט

והבריות
נפשן דלילה
כמו קפה שנקלה
בחיפזון
לצאת ידי חובה