העלאת קרבן בחוף הים.
עיני כל
לוטשות בשרך
והריח
בשר שרוף
ומלח, יוד, אצות

גופות קלופות
מקטירות עצמן עשן
משל קופים מדושני זבח
המגלים חדוות אוב
בראשונה

בתרי עץ של
כלונסאות מפוגרות
קבורות למחצה
סבאות מי מנחה
מפוקעות מרוב שמש
ומגען
חדוד קוצים
זיפני ונימוח
תחת אצבעות רגלי

ורוח בכל
מסגפת את הגו
גוזלת את החֹם
ומביאה לשיכחה

 

 

 

 

תודה לאהרֹן מגד