אחת,
זִקנה בה
הלוקה בראייתה
מכפי הגיל, כנראה
מוכוונת בהוראות קצרות, ענייניות
מן המרחק

מאת שתיים,
קרובות דם
או לא דם
טרודות בשלהן או
לא בשלה
יוצאות ידי חובה

מדרבנות לה
תכתיב-דרך
כמו הזרוע תלת האצבע
במכונת שעשוע לִשליית בובות.

 

 

 

 

 

לגרסת 96 אוקטן