התנערי מעפר קומי", "

 

קומי מחורבן הזוועה והדם

  התנערי, מכובד משקל אבל לא לך.

הלב הוא חלש, הכוחות נגמרים בשלב מסויים.

אי אפשר לבכות בשביל כל העולם.

הצער והכאב יחלחלו לך לדם,

ירעילו אותך כמו סם מסוכן.

ומעורר את השאלה,

האם נזכה לראות זריחה גם בשבוע הבא?

תני ליופי ולשמחה לחלחל ולנקות.

תני לכאב להתנדף דרך בעירת הנרות.

המתים לא נשכחים, הזיכרון לא מתעמעם.

אך צוואתם היא לחיות, לקוות.

לבוקר חדש, לעתיד יותר טוב.