יש מקום אמרו לי,
שם נמצא האחד,
מחכה לי , מצפה לי,
יודע שאני מגיעה,
אבל איפה אותו האיש,
היכן זה המקום?
האם אלך על הכביש?
אולי ארד במידרון?

האם בחלוני צריכה אני לישב?
האם אזההנו לכשייקרב?
מתי הוא מגיע זאת לא אדע,
אבל לכשיבוא אקבלנו בשמחה.


הכל תלוי ברצינות האמונה,
בתפילה לבורא מרוב שמחה.
גם אם הדבר יסבול קצת דיחוי,
עם הזמן נקבל ת´פיצוי...

בשימחה וששון לבורא אז נודה,
לצאת במחול זה כה נאה,


כאן אסכם לי את זה הקטע,
אך ראשי מלא חרוזים דלוחים לפתע,
בתפילה לבורא בלב שלם,
שמשאלות ליבנו יתגשמו לטוב,
אמן!