אדם-

האם הצמדת היום אזניך לאדמה

להקשיב פעימותיה

מזורזות לקראתך?

 

האם הטבעת כפות רגליך

בדשא לח, מְדַקֵר נעימים

לחוש המייתו אליך?

 

האם כף ידך נמלאה בעפר,

נשרטה מקילופי גזע עץ זקן

או נתמלאה ריח עלים ממוּלַלִים?

 

 

 

לא, לא תוכל להבחין קודש

כל עוד חושיך גסים לבריאה.