אחרי המילה

שקט

יש

בסוף המשפט

דממה

ניצבת

 בקצה הפסקה

תהום