הדר .

.

להאמין במה שלא קיים

הלוואי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה