הדר .

.

נוגעת באדמה

מול התכלת הכחול והחום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה