הדר .

.

זה מהדהד לה בראש

מול התכלת הכחול והחום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה