הדר .

.

צללית רחבה מדמעות

מול התכלת הכחול והחום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה