בוקר טוב לך
לילה טוב לי
שנחלום לזכות
שנזכה ליצירה אמיתית
תמונה אימפרסיוניסטית - תנועה בכל משיכת מכחול
מכחול כמו יד מכוונת
אצבע מקטיפה
מלטפת כמו רעמה של סוסה
קוטפת פרח
מגישה לך אותו, לדרך צלחה