שוב ילדי הגיע ליל,
התשמע את התן שם מיילל?

אל תבכה ילדי הרך,
אבא שב התן ברח.

נכון ילדי זו שעה של ליל
שעה שתעצום כבר עין.

שן ילדי אגור נא כח
מחר ישובו הפרחים לפרוח.

מחר נשוב ונטייל בגן,
אז שן בני, שן.