"ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה..."

 

 

נר ה' נשמת אדם,

הלהבות רוקדות והלב מרנין איתן.

מרנין? אולי מבכה?

זה לא משנה.

האש, אש תמיד היא.

לעולם לא תכבה.

מרגע הלידה ועד לחיי העולם הבא.

הנר לא יכבה.

הרי נרות הזיכרון,

אותן מדליקים דבר ראשון.

 

 

 

.

..ולקורבנו אקריב לו את נפשי היחידה""