בום בום

הרעמים

הי הו

צעק המלח

התותחים

הולמים

בום בום

הי הו

בום בום

 

הקץ.