שלום

להתראות

אין לי זמן ללכת

ואין לי כח לחשוב

לכן

נשארתי

 פה