הו עגבניה

הו מלפפון

הו! הו! הו!
אשרי הערבוב שלא הלך בעצת פילפלים

דמעות מלח זולגות מעיני היבשות זה מכבר

למה זה תבכה?!

למה זה תֶבַכֶּה אותי?

בצלצל גלמוד

יושב תהילות.

אמן סלה