אם היו אנשים

הם הלכו כבר מזמן

אם הם ידעו

אז הם לא היו כאן

אם נדמה שברור

מה זה אומר-

אז לא.

זו טעות.

זה משהו אחר.