לנסות

לקוות

לא לשכוח את אשר עבר

לשקוע

לדמוע

לא לפחד משום דבר

 

הזמן שנותר מפליג לים

נשארתי לבד בעולם