אסופה .

לאֵמוֹץ עצמי ערמוּת

לעזרת (אחינו) הגברים

חבר ושמו ברק

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה