אסופה .

לאֵמוֹץ עצמי ערמוּת

לעזרת (אחינו) הגברים

נמשים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה