בס"ד.

 

שלושה נמשים בידי

רבים

מי לפני מי

יראה את שמשו

בפני.

חייכתי

הן, יש שפע מקום

בידי

אולי

רצו לדבוק בעטי

ולגלוש אל השורות האחרונות

בעוקבי אחריהם, אמרתי

ש ל ו ם . . .