חרדת השמים הבתולים/
הניצבים עומדים על משמרתם/
אני כבר הפכתי אדמה/
שפתי התאכלו והפכו לפיח שחור/
כמו גם זרועותי/
שהושטו מתחננות וגוועו/

האם אצא לחולל בכרמים?/
רוח רפאים עייפה/
כותנתה בלויה, קרועה/
מרופטת/
קוצים שזורים בשערה/

אני רוקדת היטב/
ידי יחפות/
דואות בין זרמי הרוח/
הרעה הזאת, עד שתגוע/
הנה שוב מושטות זרועותי/

ואני הפכתי אדמה/