ישבתי בתוכם והם היכו בי, בעטו אותי החוצה, עשו בי מה שהם רוצים, ישבתי בתוך הגלים והם היכו בי מתנפצים                                              והפה מתמלא מים העיניים עצומות

הלואי שהייתי ראויה לכם גלים

לשבת בלילה בתוכם והם מכים בי