ילדה עצובה

פנייך ניבטות אלי דרך קירות אטומים

ידייך נשחלות אלי

עוברות את המלכודות

חודרות סלעים

פורצות חומות

ואני מושיטה אלייך את ידיי

לנצח ניפגש

כל פעם מחדש