שני קרעי אמצע שנמתחים לסוף ואני לא יכולה לאחות לחטא פצע עזוב שהתמלא בכאב שנשפך גולש החוצה לחטא פצע מזוהם אני מנסה לפתוח את ידי לרווחה ידי המוסתרות עיני המוצלות אולי יגיע יום אחד הסוף האם ייפתחו שערי גן העדן ואזכה לראות בנועם פניך?