אב לא מנוחם כבד וחם שאין עימו חסדים. היה לי תמוז מואר ומבשר טוב, שידו פתוחה ורחבה תמוז מפזר בנדיבות מתנות חינם. ואני, הייתי כאותה פושטת יד- מטבעותי מצטלצלות בקופתי ושפתותי אינן בלות, מלומר הב.