לכל זמן בחיי שם של איש,

שאז היה, והייתי לו,

והיום הוא איננו לי,

ואני אינני.

 

עכשיו ימי דקים

כמו פרוסות שנפרסות לילדים בעת מחסור,

וגם אני הולכת ומתמעטת.