אינני רוצה להיות חכמה. את הדברים שאני יודעת, אינני רוצה לדעת ואני רוצה שתדע דברים שאינך יודע, אינך יודע אותי. אבל בערב השולחן ערוך והלחם עגול וטרי, ואנחנו שניים. אינני רוצה להיות חכמה. בשם מלחמות גדולות, שאינן שלי איני רוצה להלחם איתך. דע רק זאת~ השולחן, והמפה הרקומה הלחם וריחו ואני, כשאינני חכמה.