כולם תמיד אומרים

אבא יודע הכל

אבא תמיד צודק

סוג של חוק, כמעט עובדה

אז תסבירו לי איך זה שאבא לא ידע

שבגללו אני הייתי כל כך בודדה...