אני לוחשת שבועות עתיקות

לגרש בהן את השדים

מימיני ומשמאלי ומלפני ומאחורי ומעלי.

על מיתתי בלילות

אני מוחלת לכל מי שחטא כנגדי

בגופי, בכבודי, במזיד וברצון,

אולי המחילה תמיס את החושך

תחזק את הלב הנפוג.