אני אוהבת אותך ללא רחמים, אני אוהבת את עצמינו לדעת, איני יודעת לאהוב אחרת. אם היה לנו חדר אפוף קטורת והייתה בו אפלולית והיינו בו שנינו ואני הייתי קוסמת הייתי קוראת לך את סופנו, על פי סימנים ידועים. כמה טוב שאין לנו חדר ואני איני קוסמת. יש לנו רק ההוה~ תמיד מנסים לנצח את הסוף.