אני רוצה להגיד לך מילים מתוקות: פוארות ושריגים ענבים ועסיס ובציר. אני רוצה להגיד לך: יין וצימוקים, עד שיתגלגל טעמם על לשונך. אל תעשני כלי שאינו שאול ואינו דרוש אל תתנני מחוללת לפניך, ועוד אין לי בגדי לבן.