ואז

כשהגעגוע גואה

כשכבר כל כולי רוצה

משתוקקת

כמהה

אני פותחת בצעד נחוש

הישר למטרה

ו

מתאדה