עשר אצבעות

גן נעול, אחותי.

ירושלים

שוב לדרך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה