עשר אצבעות

גן נעול, אחותי.

אלהי הבורות

עיניים יבשות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה